Prawn Vindaloo
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Prawn Mirch Masala
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Kadai Prawn
S$ 17.90
NonVeg
Malabar Prawn curry
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Chilli Garlic Prawns
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Shamiana Fish Curry
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Fish Patiala
S$ 19.90
Add to cart
Dum Methi Machli
S$ 18.90
NonVeg
Add to cart
Kadai Fish
S$ 19.90
NonVeg
Add to cart
Chilli Garlic Fish
S$ 19.90
Add to cart