Paneer Makhani
S$ 13.90
Veg
Paneer Butter Masala
S$ 15.90
Veg
Add to cart
Palak Paneer
S$ 15.90
Veg
Add to cart
MATTAR PANEER MASALA
S$ 15.90
Veg
Add to cart
Paneer Aloo Muttar
S$ 13.90
Veg
Kadai Paneer
S$ 15.90
Veg
Add to cart
Paneer Korma
S$ 15.90
Veg
Shahi Malai Kofta
S$ 15.90
Veg
Add to cart
Bombay Aloo Masala
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Jeera Aloo
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Aloo Muttar
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Sabzi Navrathan
S$ 12.90
Veg
Aloo Gobi
S$ 14.90
Veg
Baingan Bartha
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Bhindi Do Pyaza
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Baingan Patiyala
S$ 12.90
Veg
Mili Juli Sabzi
S$ 12.90
Veg
Mushroom Corn Bhaji
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Amritsari Chole Masala
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Punjabi Channa Masala
S$ 12.90
Veg
Dal Makhani Khaas
S$ 15.90
Veg
Add to cart
Dal Tadka
S$ 12.90
Veg
Shamiana Dal (Yellow)
S$ 14.90
Veg
Add to cart
Chilli Paneer
S$ 16.90
Veg
Add to cart